ISIN RSSUMDE92528 CFI kod ESVUFR Tiker SUMDAK2520
FISN PLIMA VRNJCI/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 79663
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 79,663,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)