ISIN RSBUPRE92097 CFI kod ESVUFR Tiker BUPRAK2099
FISN BUDUĆNOST PŠ/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 457979
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 457,979,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)