ISIN RSFRACE56002 CFI kod ESVUFR Tiker FRACAS6004
FISN FRA ČA/SH VTG FPD RSD600
Valuta RSD Ukupno emitovano 543238
Nominalna vrednost jedne hartije 600.00 Ukupna nominalna vrednost 325,942,800.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)