ISIN RSTIGRE55421 CFI kod ESVUFR Tiker TIGRAK5423
FISN TIGAR/SH VTG FPD RSD374
Valuta RSD Ukupno emitovano 10961397
Nominalna vrednost jedne hartije 374.00 Ukupna nominalna vrednost 4,099,562,478.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)