ISIN RSEROZE62260 CFI kod ESVUFR Tiker EROZAK2260
FISN EROZIJA VA/SH VTG FPD RSD1123.36
Valuta RSD Ukupno emitovano 63852
Nominalna vrednost jedne hartije 1,123.36 Ukupna nominalna vrednost 71,728,782.72
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)