ISIN RSPRLTE31799 CFI kod ESVUFR Tiker PRLTAK1799
FISN PROLETER-FČARAP/SH VTG FPD RSD500
Valuta RSD Ukupno emitovano 180003
Nominalna vrednost jedne hartije 500.00 Ukupna nominalna vrednost 90,001,500.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)