ISIN RSMLPOE72522 CFI kod ESVUFR Tiker MLPOAK2522
FISN MLADOST PŽ/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 110247
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 110,247,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)