ISIN RSBORIE17324 CFI kod ESVUFR Tiker BORIAS7324
FISN UTP BORIĆI/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 27694
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 27,694,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)