ISIN RSZUPKE96001 CFI kod ESVUFR Tiker ZUPKAS6001
FISN ŽUPA KŠ/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 300129
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 300,129,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)