ISIN RSJSNCE97629 CFI kod ESVUFR Tiker JSNCAK7629
FISN JOŠANICA/SH VTG FPD RSD1450
Valuta RSD Ukupno emitovano 24435
Nominalna vrednost jedne hartije 1,450.00 Ukupna nominalna vrednost 35,430,750.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)