ISIN RSHNPLE00012 CFI kod ESVUFR Tiker HNPLAS0014
FISN HANPLAST/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 93125
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 93,125,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)