ISIN RSVDPRE44282 CFI kod ESVUFR Tiker VDPRAK4284
FISN VODOPRIVREDA/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 87144
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 87,144,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)