ISIN RSSMDJE07941 CFI kod ESVUFR Tiker SMDJAK7943
FISN ŠUMADIJA VP/SH VTG FPD RSD1200
Valuta RSD Ukupno emitovano 84915
Nominalna vrednost jedne hartije 1,200.00 Ukupna nominalna vrednost 101,898,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)