ISIN RSZDRVE29175 CFI kod ESVUFR Tiker ZDRVAS9177
FISN FHI ZDRAVLJE/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 564322
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 564,322,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)