ISIN RSMASTE25476 CFI kod ESVUFR Tiker MASTAS5478
FISN MAŠIONTEKS/SH VTG FPD RSD2000
Valuta RSD Ukupno emitovano 19750
Nominalna vrednost jedne hartije 2,000.00 Ukupna nominalna vrednost 39,500,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)