ISIN RSKRLEE78579 CFI kod ESVUFR Tiker KRLEAK8571
FISN INTERLEMIND/SH VTG FPD RSD400
Valuta RSD Ukupno emitovano 280225
Nominalna vrednost jedne hartije 400.00 Ukupna nominalna vrednost 112,090,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)