ISIN RSZAVRE49864 CFI kod ESVUFR Tiker ZAVRAK9866
FISN ZAVARIVAČ VR/SH VTG FPD RSD3000
Valuta RSD Ukupno emitovano 77268
Nominalna vrednost jedne hartije 3,000.00 Ukupna nominalna vrednost 231,804,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)