ISIN RSBUDPE27747 CFI kod ESVUFR Tiker BUDPAS7749
FISN BUDUĆNOST PI/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 16249
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 16,249,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)