ISIN RSRDNLE51549 CFI kod ESVUFR Tiker RDNLAK1549
FISN RADAN LB/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 25739
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 25,739,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)