ISIN RSTRBRE03233 CFI kod ESVUFR Tiker TRBRAK3235
FISN TT BOR/SH VTG FPD RSD600
Valuta RSD Ukupno emitovano 39310
Nominalna vrednost jedne hartije 600.00 Ukupna nominalna vrednost 23,586,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)