ISIN RSSDPRE18324 CFI kod ESVUFR Tiker SDPRAK8324
FISN SEDIŠTA PB/SH VTG FPD RSD500
Valuta RSD Ukupno emitovano 193115
Nominalna vrednost jedne hartije 500.00 Ukupna nominalna vrednost 96,557,500.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)