ISIN RSPTSPE30261 CFI kod ESVUFR Tiker PTSPAK0263
FISN POTIS PO/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 34614
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 34,614,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)