ISIN RSGRDNE18373 CFI kod ESVUFR Tiker GRDNAS8375
FISN SJAJ U TAMI/SH VTG FPD RSD598
Valuta RSD Ukupno emitovano 672736
Nominalna vrednost jedne hartije 598.00 Ukupna nominalna vrednost 402,296,128.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)