ISIN RSBRGKE66265 CFI kod ESVUFR Tiker BRGKAK6267
FISN RHEIN-DONAU YAR/SH VTG FPD RSD500
Valuta RSD Ukupno emitovano 365888
Nominalna vrednost jedne hartije 500.00 Ukupna nominalna vrednost 182,944,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)