ISIN RSSTRME24044 CFI kod ESVUFR Tiker STRMAK4046
FISN STRELA-ŠUMADIJA/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 44753
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 44,753,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)

ISIN RSSTRME37822 CFI kod ESRUFR Tiker STRMAK7824
FISN STRELA-ŠUMADIJA/SH VTG FPD RSD66.51
Valuta RSD Ukupno emitovano 61462
Nominalna vrednost jedne hartije 66.51 Ukupna nominalna vrednost 4,087,837.62
Opis CFI Obične akcije, Umanjeno pravo glasa (više akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)