ISIN RSZASAE47779 CFI kod ESVUFR Tiker ZASAAK7779
FISN ZANAT/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 16896
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 16,896,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)