ISIN RSDJKCE80383 CFI kod ESVUFR Tiker DJKCAK0385
FISN ĐOKIĆ-NTK/SH VTG FPD RSD670
Valuta RSD Ukupno emitovano 16382
Nominalna vrednost jedne hartije 670.00 Ukupna nominalna vrednost 10,975,940.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)