ISIN RSSOGAE37714 CFI kod ESVUFR Tiker SOGAAK7714
FISN UTD SLOGA/SH VTG FPD RSD690
Valuta RSD Ukupno emitovano 474628
Nominalna vrednost jedne hartije 690.00 Ukupna nominalna vrednost 327,493,320.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)