ISIN RSPKPSE80240 CFI kod ESVUFR Tiker PKPSAK0240
FISN PIK PEŠTER/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 112164
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 112,164,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)