ISIN RSSLBAE04265 CFI kod ESVUFR Tiker SLBAAK4267
FISN SLOBODA APARATI/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 1954653
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 1,954,653,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)