ISIN RSLEPVE65304 CFI kod ESVUFR Tiker LEPVAK5306
FISN LEPENSKI VIR PC/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 220220
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 220,220,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)