ISIN RSPLPKE69149 CFI kod ESVUFR Tiker PLPKAK9141
FISN BRANKO PERIŠIĆ/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 210706
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 210,706,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)