ISIN RSFBCME45202 CFI kod ESVUFR Tiker FBCMAK5204
FISN BAKARNE CEVI/SH VTG FPD RSD1120
Valuta RSD Ukupno emitovano 474378
Nominalna vrednost jedne hartije 1,120.00 Ukupna nominalna vrednost 531,303,360.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)