ISIN RSPARTE85061 CFI kod ESVUFR Tiker PARTAK5063
FISN PARTIZAN KG/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 88642
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 88,642,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)