ISIN RSALATE56786 CFI kod ESVUFR Tiker ALATAK6786
FISN FERO KONSTRUKC/SH VTG FPD RSD400
Valuta RSD Ukupno emitovano 22967
Nominalna vrednost jedne hartije 400.00 Ukupna nominalna vrednost 9,186,800.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)