ISIN RSZTKSE48297 CFI kod ESVUFR Tiker ZTKSAK8297
FISN ZATEKS/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 251666
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 251,666,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)