ISIN RSAULEE73047 CFI kod ESVUFR Tiker AULEAS3049
FISN AK LESKOVAC/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 69730
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 69,730,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)