ISIN RSMLAVE57322 CFI kod ESVUFR Tiker MLAVAK7322
FISN TP MLAVA/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 67059
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 67,059,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)