ISIN RSVODNE99635 CFI kod ESVUFR Tiker VODNAK9635
FISN VODOVOD NI/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 11790
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 11,790,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)