ISIN RSMINZE63734 CFI kod ESVUFR Tiker MINZAK3734
FISN MIN-INŽENJERING/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 95307
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 95,307,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)