ISIN RSEKNME54031 CFI kod ESVUFR Tiker EKNMAK4031
FISN EKONOM UŠ/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 96254
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 96,254,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)