ISIN RSBEZSE10835 CFI kod ESVUFR Tiker BEZSAK0835
FISN BEOZAŠTITA/SH VTG FPD RSD1315
Valuta RSD Ukupno emitovano 2288
Nominalna vrednost jedne hartije 1,315.00 Ukupna nominalna vrednost 3,008,720.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)