ISIN RSKOBIE39919 CFI kod ESEUFR Tiker KOBIAK9919
FISN KONSALT BIRO/SH VTG FPD RSD6391.89
Valuta RSD Ukupno emitovano 74
Nominalna vrednost jedne hartije 6,391.89 Ukupna nominalna vrednost 472,999.86
Opis CFI Obične akcije, Uvećano pravo glasa (jedna akcija nosi više glasova), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)

ISIN RSKOBIE62192 CFI kod ESVUFR Tiker KOBIAS2192
FISN KONSALT BIRO/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 2182
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 2,182,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)