ISIN RSPOZSE33950 CFI kod ESVUFR Tiker POZSAK3952
FISN NOVI BEOGRAD/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 6603
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 6,603,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)

ISIN RSPOZSE82718 CFI kod ESEUFR Tiker POZSAK2710
FISN NOVI BEOGRAD/SH VTG FPD RSD1142
Valuta RSD Ukupno emitovano 301
Nominalna vrednost jedne hartije 1,142.00 Ukupna nominalna vrednost 343,742.00
Opis CFI Obične akcije, Uvećano pravo glasa (jedna akcija nosi više glasova), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)