ISIN RSPINZE77877 CFI kod ESVUFR Tiker PINZAK7879
FISN PPT INŽENJERING/SH VTG FPD RSD490
Valuta RSD Ukupno emitovano 84431
Nominalna vrednost jedne hartije 490.00 Ukupna nominalna vrednost 41,371,190.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)