ISIN RSVBSEE87204 CFI kod ESVUFR Tiker VBSEAK7206
FISN VALJAONIC.BAKRA/SH VTG FPD RSD5000
Valuta RSD Ukupno emitovano 643356
Nominalna vrednost jedne hartije 5,000.00 Ukupna nominalna vrednost 3,216,780,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)