ISIN RSZMREE38744 CFI kod ESVUFR Tiker ZMREAK8744
FISN ZASTAVA METAL/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 68872
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 68,872,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)