ISIN RSARALE71870 CFI kod ESVUFR Tiker ARALAK1872
FISN ARMATURE AC/SH VTG FPD RSD460
Valuta RSD Ukupno emitovano 621343
Nominalna vrednost jedne hartije 460.00 Ukupna nominalna vrednost 285,817,780.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)