ISIN RSGFSOE76257 CFI kod ESVUFR Tiker GFSOAK6257
FISN GOŠA FSO SĆ/SH VTG FPD RSD500
Valuta RSD Ukupno emitovano 126900
Nominalna vrednost jedne hartije 500.00 Ukupna nominalna vrednost 63,450,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)