ISIN RSGLNKE09529 CFI kod ESVUFR Tiker GLNKAK9521
FISN GALENIKA/SH VTG FPD RSD10580
Valuta RSD Ukupno emitovano 2696027
Nominalna vrednost jedne hartije 10,580.00 Ukupna nominalna vrednost 28,523,965,660.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)