ISIN RSGLNKE09529 CFI kod ESVUFR Tiker GLNKAK9521
FISN GALENIKA/SH VTG FPD RSD1481.34
Valuta RSD Ukupno emitovano 2730930
Nominalna vrednost jedne hartije 1,481.34 Ukupna nominalna vrednost 4,045,435,846.20
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)